FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/06/2009

Falsk angivelse m.m.

Hej, Polisen gjorde husrannsakan hos mig, bröt sig in genom en vägg, letade efter vapen, jag var inte hemma utan blev gripen senare på kvällen. Orsaken till detta är att min granne sett mig och min bror springa runt och skjuta med ett gevär besinningslöst på allt och alla under 2 veckors tid. Jag har ett luftgevär som jag skjuter med på min tomt. Polisen lade ner åtalspunkten olaga vapeninnehav. Efteråt säger grannen "när jag tänker efter så sköt dom med ett luftgevär", men då är skadan redan skedd. Kan jag anmäla min granne för falsk angivelse eftersom allt var lögn från början till slut?

Lawline svarar

Hej! Det brott som kan komma ifråga för din granne är falsk angivelse eller obefogad tillvitelse enligt 15 kap. 6 § Brottsbalken (BrB) alternativt falsk eller vårdslös tillvitelse enligt 15 kap. 7 § BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K15 . För att bli dömd för falsk angivelse krävs det uppsåt till att den påstådda gärningsmannen är oskyldig samt att denne person ska bli fälld för det påstådda brottet. För vårdslös tillvitelse krävs culpa, d.v.s. att han inte insåg men hade skälig anledning att anta att du var oskyldig. Det måste dock för att vårdslös tillvitelse ska komma ifråga anses påtagligt klandervärt att angivelse skett på så svaga grunder. För ansvar för falsk tillvitelse krävs att personen sanningslöst har tillvitat dig en brottslig gärning. För vårdslös tillvitelse krävs culpa, d.v.s. att han inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös. Problemet i ditt fall torde vara culpabedömningen, d.v.s. frågan vad grannen insåg eller borde ha insett. Om det var uppenbart att luftpistolerna inte var "riktiga" skjutvapen så är det möjligt att grannen haft tillräckligt uppsåt eller vårdslöshet för att någon av de ovan redovisade brotten kommer i fråga. Men mig veterligen kan luftpistoler, åtminstone på håll, vara ganska snarlika "riktiga" skjutvapen som regleras av brottet olaga vapeninnehav. Därför torde det vara svårt att fälla grannen för något av de ovan redovisade brotten. Det spelar i sammanhanget inte någon roll att grannen senare kommit på att det rört sig om luftpistoler. Om du ändå tror att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas kan du kontakta polisen. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo