FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/06/2009

Förfalskning av fast märke

förfalskning av fast märke är ointressant för Danderydspolisen. Är det en adekvat tolkning av BrB14 kap 8 och 9§§?

Lawline svarar

Hej! Nej, det är inte den gängse tolkningen av de lagrum du nämner. Danderydspolisen är sannolikt intresserade av att utreda alla typer av brott, så även förfalskning av fast märke. Med vänlig hälsning
Erik SvenssonRådgivare