FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/05/2009

Tillåtande av olovlig körning

Om person A lånar ut en bil till person B och denne tillåter person C, som saknar körkort, blir då person A ansvarig och kan straffas? Vad blir i så fall påföljden om den olovliga körningen räknas som grov?

Lawline svarar

Hej, Din fråga rör olovlig körning som behandlas i 3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Förutom person C som skulle göra sig skyldig till olovlig körning enligt 3 § första stycket TBL då han för uppsåtligen ett körkortspliktigt fordon utan att ha körkort gör sig även person B skyldig till ett brott, nämligen ”tillåtande av olovlig körning” enligt 3 § tredje stycket TBL. I första hand avser detta stycke fordonets ägare, alltså den som förfogar över bilen, men det avser även den som inte har förfoganderätt över bilen, t.ex. en förare i en lånad bil. Här utgår jag ifrån att person A inte är medveten om att person B tillåter person C att föra bilen utan att vara berättigad därtill. Angående påföljden för den olovliga körningen av person C sägs det följande i 3 § TBL. Om den olovliga körningen är av ”normalgraden” kan person C dömas till böter, ifall brottet anses vara grovt skulle person C även kunna dömas till fängelse i högst sex månader. Person B kan dömas till böter enligt 3 § tredje stycket TBL för brottet han har begått. Med vänliga hälsningar,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”