FrågaKÖPRÄTTÖvrigt11/05/2009

Godtrosförvärv och avtalsfrågor vid bilköp

Hejsan, den 22 april köpte jag en BMW, var inne och kollade på transportstyrelsen inga konstigheter där. Fick ett telesamtal av en Johan som sa att jag köpt stöldgods. Han hade sålt bilen till Patrik som sedan sålde den till mig. Dom kom överens om att Patrik skulle betala den 25 när han fick pengar. Han fick bilen och ägarbytet gick igenom. Patrik har ännu inte betalat, Johan ringde mig och sa att han gjort en polisanmälan han sa även att bilen kanske kunde bli beslagtagen och erbjöd sig att köpa tillbaks bilen för det priset som jag gav. Kan polisen verkligen beslagta min bil?

Lawline svarar

Hej! Svaret på frågan kan bero på om bilen verkligen bytt ägare från Johan till Patrik innan du ingått avtal med Patrik. Denna fråga kan i sig bero på hur köpeavtalet mellan Johan och Patrik ser ut. Det finns t.ex. i många avtal om bilköp en klausul som säger att bilen förblir säljarens egendom till dess full betalning skett. Det går alltså inte att svara på frågan vem som är att betrakta som ägare till bilen utan att undersöka avtalet. Du kan läsa mer om hur avtal ingås och vilka regler som gäller för köp i avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218 ) och köplagen (se https://lagen.nu/1990:931 ). Köplagens bestämmelser aktualiseras dock först om avtalsparterna inte själva har avtalat om de särskilda frågorna, se 3 § köplagen. Om Johan enligt avtalet fortfarande är att betrakta som ägare till bilen aktualiseras godtrosförvärvslagen (GFL), se https://lagen.nu/1986:796 . Lagen behandlar huruvida en köpare som fått en köpt egendom i sin besittning och som köpt denna egendom av någon som inte var ägare eller var behörig att förfoga över egendomen på det skett som skett har rätt att göra äganderättsanspråk på egendomen. Enligt 2 § 2 stycket GFL har köparen rätt att göra äganderättsanspråk på egendomen om han var i god tro, d.v.s. om det är sannolikt att omständigheterna var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Eftersom du har kontrollerat ägandefrågan med Transportstyrelsen så torde du vara i god tro, om ingenting annat verkade vara mystiskt med säljaren m.m. Även om du därför kan betraktas som ägare så har Johan enligt 5 § GFL en rätt att mot lösen återfå bilen. Lösen ska motsvara dina kostnader för förvärvet d.v.s. priset på bilen och övriga kostnader i samband med överlåtelsen. Lösen får dock inte vara högre än bilens värde i den allmänna handeln, se 6 § GFL. Jag tror inte att polisen kopplas in i detta skede utan det handlar snarare om köprättsliga frågor om avtalsfullgörelse än om brottsutredning. Om köpeavtalet mellan Johan och Patrik lagligen kan hävas så kan Johan begära handräckning hos Kronofogden för att tvinga dig att lämna bilen mot lösen. Det verkar dock rimligast att Johan istället av Kronofogden begär betalningsföreläggande för att tvinga Patrik att betala bilen. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo