FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/05/2009

Förfalskningsbrott, preskription m.m.

Min f.d. man har förfalskat min namnteckning och tagit ut 100000kr från en bank. Han fick inte lånet själv så han hade mig som medsökare. Detta hände 2003. P.g.a. hot från min f.d. man anmälde inte jag honom. Kan jag göra detta nu?

Lawline svarar

Hej! Förfalskning regleras i 14 kap. 1 § Brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K14 . Enligt 35 kap. 1 § 2 punkten är preskriptionstiden för förfalskning av normalgraden fem år från den dag då brottet begicks. Denna preskriptionstid gäller om den misstänkte inte häktats eller erhållit del av åtal för brottet. Det är dock inte omöjligt att gärningen är att betrakta som grov förfalskning enligt 14 kap. 3 § BrB. I sådant fall är preskriptionstiden istället tio år enligt 35 kap. 1 § 3 punkten BrB. Det kan inte uteslutas att det rör sig om grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning enligt 9 kap. 3 § BrB, men det är inte möjligt för mig att bedöma denna fråga endast med stöd av de uppgifter du angett i frågan. Om det skulle röra sig om grovt bedrägeri så är preskriptionstiden enligt 35 kap. 1 § 3 punkten BrB tio år och i så fall skulle det alltså vara möjligt att åtala din f.d. man. Eftersom du blivit hotad av din f.d. man så kan det röra sig om olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB, men du har angett för lite information i frågan för att jag närmare ska kunna bedöma om det rör sig om olaga hot. Olaga hot preskriberas efter två år från gärningen enligt 35 kap. 1 § 1 punkten BrB eller tio år om det rör sig om grovt brott enligt 35 kap. 1 § 3 punkten BrB. Du bör ta kontakt med polisen för att utreda om det är möjligt att åtala din f.d. man för de gärningar han begått. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”