Preskriptionstid och preskriptionsavbrott.

Hej!

Jag fick en faktura dec 2005 och nu den första påminelse maj 2009. Måste jag betala den?

MVH

Lawline svarar

Hej,Fordringar preskriberas tio år efter tillkomsten om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Ett undantag är fordringar mot en konsument som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit - dessa fordringar preskriberas efter tre år.Preskriptionsavbrott sker genom att gäldenären erkänner skulden (t ex genom att erlägga eller utfästa betalning), genom att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller genom att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol alternativt åberopar fordringen i konkursförfarande, vid betalningsföreläggande eller i skiljeförfarande.När preskriptionen avbryts på något av nämnda sätt börjar en ny preskriptionstid att löpa.Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130.Med vänlig hälsning

Kristina LjungströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”