FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/11/2009

Gåva och bodelning i samboförhållande

Hejsan!

Det är så här att jag för 4 år sedan var sambo med en man som betalade en plastikoperation åt mig. Han hävdar nu att vi kommit överens om att jag bara lånade pengar av honom och hade lovat att betala tillbaka pengarna om vi bröt upp. Jag har aldrig skrivit på något avtal oss emellan och ej heller muntligt gått med på detta. Jag undrar hur jag ska gå tillväga med detta problem? Hur kan han gå tillväga? Vad har jag för rättigheter? Vad har han för rättigheter?

Vill också tillägga att vi då gemensamt bodde i en bostadsrätt som han betalade. Bostadsrätten köptes i syfte för att vara vårt gemensamma hem. När vi sedan bröt upp tog jag bara med de saker jag ansåg mig ha rätt till. De saker jag hade med mig in i förhållandet och de saker jag betalat med egna pengar under vårt förhållande. Saker som han för övrigt inte ville ha kvar.

Gjorde jag fel i detta? Vad hade jag kunnat ställa för krav där?

Lawline svarar

Hej,Beträffande betalningen för plastikoperationen krävs enligt Avtalslagen anbud och accept för att ett bindande avtal ska anses ha kommit till stånd och så länge det inte heller var underförstått er emellan att det rörde sig om ett lån kan du antagligen inte bli krävd på betalning. Se https://lagen.nu/1915:218.Istället ses det antagligen som en gåva. Då krävs att en förmögenhetsöverföring gjorts, att det gjordes frivilligt och att det inte var villkorat på något sätt. Se https://lagen.nu/1936:83. Om det ses som en gåva kan du inte krävas på betalning. Det faktum att det gått fyra år sedan det skedde tyder vidare på att det faktiskt rörde sig om en gåva vid operationstillfället.Beträffande de rättigheter du hade när du flyttade beror på om ert förhållande anses ha varit ett samboförhållande i lagens mening. Enligt 1§ Sambolagen avses med sambo två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll. Om ni omfattas av Sambolagen gäller att bodelning kan ske vid samboförhållandets upphörande . Det krävs dock att någon part begär det senast ett år efter förhållandets upphörande.I bodelning ska samboegendom ingå. Med samboegendom avses gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Bostaden ska vara avsedd för att vara ett gemensamt hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Bohaget ska vara avsett för det gemensamma hemmet och inte uteslutande användas för privat bruk eller fritidsändamål. Läs mer https://lagen.nu/2003:376.Om bostaden införskaffades under tiden ni var sambos och var avsedd att vara ert gemensamma hem tyder det mesta alltså på att denna skulle ingått i bodelningen. Detta gäller antagligen även annan lös egendom än den du tog med dig om ni införskaffat det under tiden ni bott tillsammans. Som redan nämnts krävs dock att någon part begär att bodelning ska ske senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Det bör även påpekas att jämkning kan komma att sätta bodelningsreglerna ur spel. Om t.ex. ert förhållande var kortvarigt och den ena parten har betydligt mer egendom än den andra kan jämkning ske till förmån för den parten. Beroende på hur länge sedan ert förhållande tog slut och omständigheterna i övigt kan du alltså haft rätt till mer än det du tog med dig när du flyttade.Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”