FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/04/2009

Bruk av annans narkotikaklassade läkemedel

Hej! Kan en person som påträffats med tramadol i blodet dömas för ringa narkotikabrott? Tramadol är ej narkotikaklassat när det återfinns i läkemedel innehållande tramadol, ex Tradolan, Nobligan, enl: http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS2007_14.pdf . Har jag antagit rätt om jag antar att för fällande dom måste det påvisas att det är pulver eller tramadoltabletter innehållande mer än 400mg som intagits, och att jag om jag hävdar att jag ätit Tradolan (som jag dock ej har recept på) borde gå fri? Mvh Joakim

Lawline svarar

Hej, Tramadol finns sedan första december 2007 upptaget i första bilagan till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika, se https://lagen.nu/1992:1554. Det innebär att det är ett narkotikaklassat medel enligt narkotikastrafflagen (NSL), se https://lagen.nu/1968:64. Det finns emellertid undantag för när det kan vara tillåtet att använda ämnet. Det är då medlet finns i läkemedel. Läkemedel som innehåller tramadol är dock receptbelagda och måste således skrivas ut av läkare. Har man inget recept på läkemedel innehållande tramadol så kan inte heller användningen av medlet vara lagligt. Enligt 1§ 6p NSL kriminaliseras bruk av det slag du beskriver i frågan. Det finns dock undantag för när ett bruk av annans receptbelagda medicin som är narkotikaklassad kan vara tillåtet. Det handlar då om bagatellfall vilket till exempel skulle kunna vara om man har sömnproblem och då ”lånar” en receptbelagd sömntablett av sin sambo. Se om detta RH 1989:418. Slutsatsen av ovan är således att en person som påträffas med tramadol och som inte har ordinerats detta genom läkemedel begår ett brott i narkotikastrafflagens mening och kommer att straffas för detta. Troligtvis kommer bruket att klassas som ringa narkotikabrott viket har en straffskala på fängelse i högst 6 månader, 2§ NSL.
Lovisa CronstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo