FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt13/05/2009

Frågor kring verkställighet av fängelsestraff

Hej! Jag har en nära vän som har blivit dömd till 10 månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning. Han är inte tidigare dömd för någonting. Har ett stabilt företag, hus och 4 barn som han på halvtid. Han har redan suttit 2 månader i häktet och har väl i praktiken ca 5 månader kvar i äfngelset, om han inte överklagar. Kan han ansöka om fotboja? Samhällstjänst? permissioner?

Lawline svarar

Hej Jag börjar med att besvara frågan om det är möjligt att få straffet verkställt genom fotboja. Svaret finner du i Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Fotboja kan enligt den lagen inte användas vid fängelsestraff som är över 6 månader. Din väns straff på 10 månader utesluter alltså honom från att kunna använda fotboja som verkställighet. Vad sedan gäller samhällstjänsten. Samhällstjänst kan dömas ut jämte villkorlig dom (27:2a§ Brottsbalken) eller jämte skyddstillsyn (28:2a§ Brottsbalken). Samhällstjänst kan inte förenas med ett fängelsestraff utan utgör bara en påföljd som kan komma ifråga om domstolen anser att fängelsestraffet ej är behövligt. I ditt fall är påföljden 10 månader redan utdömd och chans till samhällstjänst i förening med villkorlig dom eller skyddstillsyn kan endast bli aktuell för din vän om han överklagar. Under tiden din vän sitter på anstalten kommer han att kunna få permissioner. Det är kriminalvården som beslutar om dessa. Du har alldeles rätt när du skriver att han i praktiken endast har 5 månader kvar att sitta i fängelse. De två månaderna han satt häktad ska avräknas från fängelsestraffet, dessutom ska han friges villkorligt efter han har avtjänat 2/3 av straffet (26:6 Brottsbalken). Han kommer alltså att behöva sitta lite mindre än 5 månader i fängelse. Mvh
Anders SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo