Vad innebär solidariskt betalningsansvar?

FRÅGA
Hejsan!Vad innebär solidariskt betalningsansvar?Mvh
SVAR

Hej,Solidariskt betalningsansvar innebär att två eller flera personer är gemensamt betalningsansvariga för ett belopp - det kan till exempel röra sig om återbetalning av ett lån eller ett utdömt skadestånd.Borgenären, d v s den som skall få betalt, har rätt att kräva vem som helst av de solidariskt betalningsskyldiga på hela beloppet. Om någon av de betalningsskyldiga betalar mer än sin egen andel till borgenären har denne därefter så kallad regressrätt mot de andra gäldenärerna. Regressrätt innebär att den som utgivit mer än sin egen andel i sin tur har rätt att kräva sina medgäldenärer på betalning.Med vänlig hälsning

Kristina Ljungström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Solidariskt skadestånd (13)
2021-03-01 Vad innebär solidarisk skadeståndsskyldighet?
2020-05-10 Hur en uppgörelse med en gärningsperson kan påverka rätten till brottsskadeersättning vid solidariskt skadestånd
2019-07-05 Solidariskt skadestånd och regressrätt
2019-02-25 Om solidariskt skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (95668)