Styrelseledamots ansvar i ideell förening

Är styrelsen i en ideellförening som går i konkurs ansvarig för tex hyreskostnader och elräkningar och lån till exembelvis investerare?

Lawline svarar

Hej,

Det finns ingen lagreglering av ideella föreningar. Reglerna bygger istället på praxis och analogier från andra lagar. Om organisationen uppfyller kraven för att vara en ideell förening är den ett eget rättssubjekt som kan ingå rättshandlingar och liknande. Utgångspunkten är att det är den ideella föreningen som juridisk person som ansvarar för sina skulder, inte personerna som sitter i dess styrelse. Styrelseledamot kan bli skadeståndsansvarig om denna uppsåtligen eller av vårdslöshet överträder stadgarna vid fullgörande av sitt uppdrag och därigenom skadar föreningen.Med vänlig hälsning

Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”