Underhållsskyldighet

2009-12-31 i Underhåll
FRÅGA
Jag har en son (17 år) som jag betalar månatligt underhåll för (via FK). Modern har ensam vårdnad. Nu har modern och min son bestämt att han skall flytta hemifrån. Han är ff inskriven i skolan (IV-prg), och arb en del på helger. Enl Försäkringskassan upphör nu mitt krav på underhåll. Vad kan modern kräva att jag skall göra när det gäller pengar? Jag har aldrig blivit tillfrågad om flytten och det är inte helt säkert att min son blir helt självförsörjande. Vad kan hon kärva enl \"lagen\"
SVAR

Hej,Båda föräldrarna är underhållsskyldiga tills barnet har fyllt 18 år och därefter fram till barnet fyller 21 år, så länge barnet studerar på gymnasienivå. Detta gäller även om barnet flyttar hemifrån. Underhållets storlek ska avgöras av vad som är skäligt för att täcka barnets behov. Det finns schablonbelopp från Socialstyrelsen för vad barn behöver i olika åldrar. En bedömning görs även utifrån barnets egen förmåga att försörja dig, som din sons extrajobb kan vara, och barnets sociala förmåner, som kan utgöras av till exempel studiebidrag och bostadsbidrag, Detta kan göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar. Fördelningen mellan dig och modern ska göras efter era inkomster. Detta regleras i Föräldrabalken 7 kapitlet, 1 §, som du hittar här.Modern kan som sonens vårdnadshavare fram till hans 18-årsdag kräva att du betalar underhåll och han kan därefter kräva det själv.Med vänlig hälsning,

Linn Ahlvik Börjesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?