FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription30/06/2009

Kommuns tillhandahållande av vatten

Har en fråga som gäller kommun, hur långt tillbaka i tiden kan dom faktuera för förbrukad vattenvolym retroaktivt? gäller tre år där oxå?

Lawline svarar

Hej!Enligt 2 § 2 st Preskriptionslagen är preskriptionstiden för vara eller tjänst som en näringsidkare tillhandahåller en konsument 3 år. Detta ska enligt förarbeten även gälla för kommunala verk som tillhandahåller vatten till en privatperson, om det är för privat bruk. Om detta är fallet för dig så bör fordran preskriberas efter 3 år.Med vänlig hälsning

Rådgivare