FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/09/2009

Upphovsrättsliga regler för privat bruk

Är det ett brott mot upphovsrättslagen att ha foton samt texter (recept) i en databas som inte visas för någon annan. Samt är en titel på ett recept upphovsrättsskyddat? T ex kycklinglasange? ingen vidare information kring tillagning eller ingredienser visas.

Lawline svarar

HejFör att något skall bedömas som upphovsrättsligt skyddat måste det ha uppnått så kallad "verkshöjd". Begreppet verkshöjd används inom juridiken som ett mått på en konstnärlig skapelses originalitet, individualitet och självständighet. Om en kreation uppnår verkshöjd så blir konsekvenserna att skaparen, med vissa restriktioner, har ensamrätt till denna.

Två av varandra oberoende individer skall inte kunna framställa verk som påminner om varandra, för att rekvisitet för individualitet skall anses som uppfyllt.

Med detta sagt, bedömer jag således att titeln "Kycklinglasagne" inte kan anses vara ett sådant fenomen och saknar sålunda verkshöjd.Vidare har privatpersoner enligt 12 § upphovsrättslagen (se https://lagen.nu/1960:729), rätt att framställa exemplar av offentliga verk för privat bruk."Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk."Vänligen

Lawline Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?