FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt17/05/2009

Enskild överklagan

Hej, en stilla undran. Vårt företag bestals på en maskin värd ca 800 000. Förövaren blev fälld i tingsrätt men friad i hovrätt. Ogillandet av åtalet i hovrätten berövade oss möjligheten att rädda vårt företag ekonomiskt då maskinen aldrig återfunnits. Det förväntade skadeståndsmålet var vår enda möjlighet att komma ur en mycket svår situation då försäkringsbolaget ej ersatte skadan. Har vi som målsägande någon möjlighet att på något sätt klaga på dom i ett åklagarstyrt mål, eller står vi vid vägs ände? Mvh

Lawline svarar

Hej! Du som målsägande har rätt att ta över åtalet och överklaga detta till högre rätt. Du kan antingen överklaga hela åtalet eller endast skadeståndsmålet. För att frågan ska tas upp i Högsta domstolen krävs dock prövningstillstånd och detta meddelas endast om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Med andra ord är det svårt att få frågan prövad av Högsta domstolen. Nackdelen med att som enskild ta över åtalet är att ni själva kan komma att stå för rättegångskostnaderna vilka kan bli mycket stora. Men det finns alltså sätt att överklaga en dom när en åklagare väljer att inte föra talan vidare. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”