FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/04/2009

Restriktioner för häktade

Hej min dotters fästman har blivit häktad för bedrägeri, han säger till henne att han inte får säga nått om detta till henne? Har jag rätt att ringa till honom i häktet.

Lawline svarar

Hej, Föreligger risk att den häktade försöker undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen kan rätten eller åklagare besluta om att införa restriktioner för den häktade (24:5a Rättegångsbalken). Sådana restriktioner kan innebära att den häktade inte får ha kontakt med omvärlden, varken genom telefon eller på annat sätt (12 § och 16 § Lag om behandling av häktade och anhållna). Huruvida du har rätt att ringa till honom i häktet beror helt på om han omfattas av någon liknande restriktion eller inte. Vänligen,
Josefina BlomRådgivare