FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/03/2009

övergrepp i rättssak

Hej! Jag undrar vad för straff som är möjligt om man: - knuffat någon några gånger samt hållt fast denne. - sagt \"du vet inte vad som kommer hända med dig om du talar med polisen\" - dvs övergrepp i rättssak - det finns folk som är betalda för att \"göra sig av med dig\" - olaga hot. Ang. övergrepp i rättssak handlar det om att personen inte ville att den hotade skulle tala med polis ang. stöld och mordbrand som gärningsmannen utfört. Hur ser straffen ut kring misshandeln, olaga hot och övergrepp i rättssak i detta fall? Tacksam för svar snarast!

Lawline svarar

Det är tyvärr inte möjligt att utföra en uttömmande påföljdsbedömning med din fråga som grund, främst av den anledningen att det krävs ytterligare information. Generellt kan dock följande sägas; Straffet för en person som gör skyldig till misshandel, är fängelse i högst två år. Är brottet att betrakta som ringa följer böter eller fängelse i högst 6 månader. Det stadgas i 3:5 brottsbalken, vilken du finner https://lagen.nu/1962:700. Straffet för olaga hot, stadgas i 4:5 brottsbalken till böter eller fängelse i högst ett år. En person som gör sig skyldig till övergrepp i rättssak riskerar att dömas till fängelse i högst fyra år. Är brottet att anses som ringa stadgas böter eller fängelse i högst 6 månader. Är brottet istället att betrakta som grovt stadgas fängelse i lägst två år och högst åtta. Nämnda regler återfinns i brottsbalken 17:10. Generellt gäller dock att rätten väljer att döma i nedre delen av straffskalan med vänlig hälsning,
John HerrmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”