FrågaKÖPRÄTTÖvrigt21/03/2009

Vilseledande marknadsföring

Får Becel gå ut med tv-reklam om att en dam har lyckats sänka sitt kolesterolvärde genom att äta Becel? Jag ringde Unilever och ville få veta hur man hade kommit fram till det och även få ta del av resultatunderlaget. Svaret blev att det inte fanns något då damen själv hade kommit fram till detta och kontaktat Unilever för att berätta! Är det lagligt?

Lawline svarar

Reglerna som rör marknadsföring utgår dels från en generalklausul om god marknadsföringssed i §§5,6 Marknadsföringslagen (MFL) som du kan läsa https://lagen.nu/2008:486. Marknadsföring som inte lever upp till denna standard anses vara otillbörlig och är därför förbjuden. Utöver denna generalklausul finns även en regel som förbjuder vilseledande marknadsföring i §10 MFL. Företaget får därför inte använda sig av felaktiga påståenden som kan vilseleda en konsument. Att felaktigt påstå att en vara har en viss egenskap som den inte har kan nästan ses som ett typfall av sådan vilseledning och i ett tidigare avgörande från marknadsdomstolen har man sagt att det bör ställas särskillt höga krav på produkter som använder sig av medicinsk argumentation (se t.ex MD 2003:26 som du kan läsa på www.dom.se). I en bedömning ska man utgå från en genomsnittskonsument. En privatperson kan inte ensam väcka talan om förbud av sådan marknadsföring utan detta måste göras av konsumentombudsmannen, en sammanslutning av konsumenter, löntagare eller en eller flera näringsidkare, se §47 MFL. Jag råder dig därför att vända dig konsumentombudsmannen i ärendet. I den här typen av ärenden råder vad som brukar kallas omvänd bevisbörda. Unilever skulle därför tvingas styrka att deras marknadsföring är okej istället för att den som hävdar att marknadsföringen är vilseledande skulle behöva styrka detta. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar över. Vänligen,
Emelie KlefbeckRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo