FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/06/2009

Lovligt brukande

Om en person fått låna en bil men vägrar lämna den åter till ägaren på utsatt tid, vad händer då?

Lawline svarar

Hej! Eftersom personen lånat bilen har han inte begått tillgrepp av fortskaffningsmedel då han inte lämnar tillbaka den, den som lånat ut bilen har ju gett sitt tillstånd till personen att utnyttja bilen under en tid. Enligt brottsbalken är det snarast att betrakta som en lovligt brukande under tiden som lånet var avsett att fortgå men som övergår i ett olovligt brukande (BrB 10:7) i och med att lånetiden gått ut eller den som lånat vill ha tillbaka bilen. Även låntagarens inställning vid tidpunkten för lånet kan få betydelse vid brottsrubriceringen, har han till exempel aldrig haft för avsikt att lämna tillbaka bilen kan till exempel förskingring eller olovligt förfogande bli aktuellt. Bedömningen av hur låntagarens agerande skall bedömas beror också på vad låntagaren gjort med bilen under tiden som förflutit efter lånet har upphört, har han till exempel bara låtit bilen stå har han ju faktiskt inte brukat den efter lånetidens utgång. Min rekommendation till dig är att försöka få tillbaka bilen genom att kontakta låntagaren och skulle personen även efter det visa sig ovillig får du kontakta polisen som får göra en egen bedömning av situationen med en något utförligare beskrivning av vad som hänt.
Nils AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”