FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/09/2009

Preskription av brott

En person har använt mitt en kopia av mitt examensbevis som han redigerat för att se ut som hans, för att få arbete som lärare, och har därefter arbetat i 13 år och då fått lön som utbildad. Han sa upp sig i somras. Är brottet preskriberat eftersom själva förfalskningen ägde rum 1996? Han har ju fortsatt utnyttja förfalskningen ända till år 2008. Vad kan jag göra? Om givningen anser att han inte bör komma undan med bara skammen.

Lawline svarar

Hej! Din fråga rör preskriberade brott. Utifrån den information du lämnar kan det vara fråga om olika brott. För att kunna ge dig ett svar har jag gjort vissa antaganden vilket resulterar i olika brott. Situation 1 1. Att det rör sig om en kopia där han endast skrivit in sitt eget namn (där ditt namn ska stå). Här har ännu inte något brott begåtts. 2. Att han sedan fått någon att intyga att kopian är äkta. Här kan personen ifråga ha gjort sig skyldig till anstiftan till osant intygande. (15 kap 11 § 1st Brottsbalken samt 23 kap 4 § 2st Brottsbalken). 3. Att han därefter använt kopian vid anställning. Här kan personen ha gjort sig skyldig till brukande av osann urkund. (15 kap 11 § 2st Brottsbalken). Situation 2 1. Han har fått kopian vidimerad när ditt namn ännu står kvar. Här har inget brott begåtts. 2. Han har bytt ut ditt namn mot sitt eget. Här kan personen ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. (14 kap 1 § Brottsbalken). 3. Han har använt kopian vid anställning. Här kan personen ha gjort sig skyldig till brukande av falsk urkund. (14 kap 9 § Brottsbalken). Eftersom alla dessa brott har ett maxstraff på 2 år är preskriptionstiden, enligt 35 kap 1 § 2 p Brottsbalken, 5 år vilket innebär att om alla dessa handlingar begåtts för mer än 5 år sedan är brotten preskriberade. Om någon av handlingarna begåtts inom 5 år skulle personen kunna bli dömd för detta. Med vänlig hälsning!
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”