FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/03/2009

Nedläggning av förundersökning

Om åklagaren säger att förundersökningen läggs ner. \"På det material som nu föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.\" Kommer detta ärende någonsin att preskriberas? Den misstänkte är ju varken friad eller fälld. Och kan den misstänkte begära att bli hörd på nytt för att formulera sig så att den misstänkte blir friad?

Lawline svarar

Hej! När en förundersökning har nedlagts pga. bristande bevisning, är polisen skyldig att radera uppgifter om den tilltalade ur misstankeregistret. Detta är dock inte att se som en friande dom. Om förundersökningen har lagts ned på detta stadium har den tilltalade inte någon rätt till en friande dom. Dock kan målsäganden och (i undantagsfall) den misstänkte begära att få förundersökningen fullföljd, detta är dock endast en undantagsmöjlighet. Om begäran avslås kan åklagare eller polis om det efter nedläggning inkommer bevisning i fallet återuppta undersökningen. Som yttersta gräns för det eventuella brottet gäller preskriptionstiden som du har i 35 kapitlet Brottsbalken. Förundersökningen kan fortsätta även efter att åtal väckts mot den tilltalade. Framkommer då nya omständigheter som gör att bevisningen anses som otillräcklig ska åklagaren lägga ned åtalet. Den tilltalade kan då ha rätt till en friande dom, se 20 kapitlet 9§ Rättegångsbalken. Enligt 20:9 kan, om åklagaren lägger ned åtalet, målsäganden ta över åtalet och driva detta som enskilt åtal. Om målsäganden inte gör det kan den tilltalade yrka efter en friande dom. Med vänlig hälsning
Anders SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo