FrågaKÖPRÄTTÖvrigt30/05/2006

Hävning av bostadsrättsköp

Köpeavtal har ingåtts mellan två parter avseende överlåtelse av bostadsrätt. Avtalstext är bl.a. som följer "Villkor för överlåtelsen är att köparen beviljas medlemskap i föreningen och att köparens hyresrätt lämnas i byte och att detta byte godkännes av hyresvärden" samt "Parterna är överens om att föra ärendet till hyresnämnden för slutgiltigt beslut om hyresvärden inte godkänner bytet." Hyresvärden har nu inte godkännt byte mellan säljare och köpare varvid ärendet enligt avtal alltså ska föras till Hyresnämnden. Med vetskap om att beslut i ärendet dröjer minst tre månader från begäran önskar nu köparen häva ingått köpeavtal. Köparen har erlagt handpenning på s.k. klientmedelskonto. Vilka är möjligheterna till att häva köpeavtalet?

Lawline svarar

Tillämplig lag vid köp av bostadsrätt är köplagen (se 1 och 4 §§). Möjligheter till hävning ger lagen då säljaren gjort sig skyldig till avtalsbrott, t.ex. då denne är i dröjsmål med avlämnandet eller om köpeobjektet är felaktigt. Då den aktuelle säljaren inte begått något avtalsbrott kan hävning inte ske. Om du avviker från avtalet (vägrar att fullgöra köpet) begår du ett kontraktsbrott (dröjsmål) som berättigar säljaren till skadestånd. Har han lidit (ekonomisk) skada tas medel från handpenningen som täcker säljarens ekonomiska skador. Mvh
Andreas HeedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”