FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt26/02/2009

Kan allmän handling vara skyddad av upphovsrätt?

Hej! Är material på en statlig myndighets hemsida att betrakta som offentligt dokument? Är offentliga dokument skyddade av upphovsrätt? Kan jag t.ex. kopiera en hel artikel från en statlig myndighets hemsida och lägga på min blogg? Strider det mot någon lag?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga! Hos myndighet upprättade, allmänna handlingar omfattas inte av upphovsrätt. Med handling förstås enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Material på statlig myndighets hemsida är att anse såsom upprättad enligt 2 kap. 7 § TF och därmed en allmän handling. Tryckfrihetsförordningen hittar du https://lagen.nu/1949:105. Sådana handlingar får enligt 2 kap. 26 a § andra stycket upphovsrättslagen (UHL) återges av var och en. Upphovsrättslagen hittar du https://lagen.nu/1960:729. Enligt 26 a § UHL tredje stycket är det dock inte tillåtet beträffande: 1. kartor, 2. tekniska förebilder, 3. datorprogram, 4. verk som skapats för undervisning, 5. verk som är resultat av vetenskaplig forskning, 6. alster av bildkonst, 7. musikaliska verk, 8. diktverk eller 9. verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten samband med affärsverksamhet. Med vänlig hälsning,
Andreas MalmbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo