Kan allmän handling vara skyddad av upphovsrätt?

2009-02-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Är material på en statlig myndighets hemsida att betrakta som offentligt dokument? Är offentliga dokument skyddade av upphovsrätt? Kan jag t.ex. kopiera en hel artikel från en statlig myndighets hemsida och lägga på min blogg? Strider det mot någon lag?
SVAR
Hej,

Tack för din fråga!

Hos myndighet upprättade, allmänna handlingar omfattas inte av upphovsrätt.

Med handling förstås enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

Material på statlig myndighets hemsida är att anse såsom upprättad enligt 2 kap. 7 § TF och därmed en allmän handling. Tryckfrihetsförordningen hittar du här.

Sådana handlingar får enligt 2 kap. 26 a § andra stycket upphovsrättslagen (UHL) återges av var och en. Upphovsrättslagen hittar du här.

Enligt 26 a § UHL tredje stycket är det dock inte tillåtet beträffande:

1. kartor,
2. tekniska förebilder,
3. datorprogram,
4. verk som skapats för undervisning,
5. verk som är resultat av vetenskaplig forskning,
6. alster av bildkonst,
7. musikaliska verk,
8. diktverk eller
9. verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten samband med affärsverksamhet.

Med vänlig hälsning,


Andreas Malmberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (891)
2019-02-18 Kan man förlora ett svenskt medborgarskap?
2019-02-17 Kan jag överklaga förhör till JO och vad gör jag åt tjänstefel av polis och åklagare?
2019-02-16 Har kommunen rätt att anlägga en stig inom en meter från en tomtgräns?
2019-02-12 Söka till försvarsmakten trots tidigare dom?

Alla besvarade frågor (65783)