Är en erinran från ett domkapitel en offentlig handling

Är en erinran från ett domkapitel en offentlig handling?

Lawline svarar

Hej!

Som jag har förstått det är domkapitlet en del av svenska kyrkan. Eftersom kyrkan upphörde att vara en statlig myndighet i samband med kyrkans skiljande från staten så är i strikt mening offentlighetsprincipen inte relevant.

Dock har ändå var och en rätt att ta del av svenska kyrkans handlingar oberoende av kyrkotillhörighet.

Detta gäller dock bara för handlingar och uppgifter som inte skyddas av förbuden för utelämnande i 54 kapitlet i Kyrkoordningen.

Med det sagt så är en erinra tillgänglig förutsatt att den förvaras hos svenska kyrkan och är inkommen eller upprättad där.Mvh

Dennis CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo