FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/02/2009

Förtal

En personal på mitt barns skola har i skrift till en mindre krets påstått att jag \"svänger mig\" och använder \"nödlögner\". Påståendet är kränkande och felaktigt. Kan det falla under förtal? Chanser till fällande?

Lawline svarar

Hej, Det som krävs för att någon ska dömas för förtal är att en person utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift med motiv att utsätta denna för andras missaktning ska dömas för förtal enligt 5:1 Brottsbalken. I detta fall rör det sig om någon som utpekat dig som någon med klandervärt levnadssätt och det har uppenbarligen varit för att utsätta dig för andras missaktning och därmed bör rekvisiten för detta brott vara uppfyllda. Brottet förtal har endast böter som straff, då det med allra största sannolikhet inte rör sig om grovt förtal, och hur hårt de som förtalat dig skulle straffas om de skulle komma att dömas går inte att säga utan mer information i målet. Om det skulle bli en fällande dom är också det svårt att säga direkt men det som skett ligger helt klart inom farans riktning för de som utfört handlingen. Vill ni själv läsa den nämna bestämmelsen i Brottsbalken så klicka https://lagen.nu/1962:700 Vänligen,
Marcus GlimbergRådgivare