FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/02/2009

Telefontrakasserier

Jag har blivit telefontrakasserad av en person några gånger under våren 2009 och hösten 2008. Jag känner inte personen i fråga och vill anmäla detta. Vart ska jag vända mig?

Lawline svarar

Att utsättas för telefontrakasserier utgör ofredande enligt brottsbalken 4 kapitlet 7 §, se här Enligt bestämmelsen ska den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar annan, dömas för ofredande till böter eller fängelse. För att en gärning ska innebära ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att den kan anses utgöra en kännbar fridskräkning. Vad som utgör en kännbar fridskränkning är inte föreskrivet utan är upp till domstolen att avgöra. De anmälningar som leder till åtal är dock oftast de fall då telefontrakasserierna består i något ytterligare än just samtalen, såsom samtal nattetid, sexuella anspelningar eller då någon fortsätter att ringa trots att den uppringde uttryckligen har ombett personen att sluta ringa. I ett fall som har lett till åtal, har en man ringt en annan man 173 gånger under ett halvårs tid. Detta trots att den uppringde upprepade gånger förklarat att han ville att samtalen skulle upphöra. I ett annat fall har 300 samtal under ett halvårs tid i förening med misshandel och överträdelse av besöksförbud lett till åtal för bland annat ofredande. Vad gäller de samtal som du blivit utsatt för bör du i första hand be personen sluta ringa. Om personen fortsätter ringa, trots att du uttryckligen bett denne att inte göra så, bör du gå vidare och anmäla för ofredande. Med vänliga hälsning,
Carolina WaltherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo