FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt18/02/2009

Vad är en allmän handling?

Hej, Vad är skillnaden på en enskild och en allmän handling. och när övergår tex en enskild handling till allmän handling. Är det diariefört? tack Andreas

Lawline svarar

Hejsan! Tack för din fråga! Om jag förstått din fråga rätt så undrar du dels vad som är, respektive inte är, en allmän handling, dels när en handling övergår till att bli en allmän handling? Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen, se https://lagen.nu/1949:105. Enligt TF 2 kap. 3 § är en handling en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handlingen är vidare en allmän handling om den förvaras hos myndighet och enligt 2 kap. 6 eller 7 §§ är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Med inkommen menas att handlingen anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (TF 2 kap. 6 §) Med upprättad innebär att handlingen expedierats, dvs. att handlingen avsänts till enskild part eller annan myndighet, alternativt att handlingen hålls tillgänglig för avhämtning. Även om en handling inte expedierats anses den ändå upprättad när det ärende till vilket handlingen hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till något visst ärende, när den justerats eller på annat sätt färdigställts av myndigheten. Med justerats menas den tidpunkt då handlingen försetts med "intyg om sin riktighet" (TF 2 kap. 7 §). Hoppas det var svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,
Andreas MalmbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo