FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/02/2009

Preskriptionstid för grov misshandel m.m.

Vad är preskriptionstiden för grov misshandel samt fridskränkning?

Lawline svarar

Hej! Preskriptionstiden för ett brott beror på den längsta stadgade möjliga påföljden för detta brott. Den längsta påföljd som kan ådömas för grov misshandel är tio år, se 3 kap. 6 § Brottsbalken (BrB) https://lagen.nu/1962:700#K3 . Den längsta påföljden för grov fridskränkning är enligt 4 kap. 4 a § BrB sex år. Enligt 35 kap. 1 § fjärde punkten BrB preskriberas grov misshandel femton år efter den dag brottet begicks. Grov fridskränkning preskriberas tio år efter den dag brottet fullbordats enligt 35 kap. 1 § tredje punkten BrB. Om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för något av brotten gäller istället för det brottet en preskriptionstid om trettio år enligt 35 kap. 6 § tredje punkten BrB. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?