FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription19/03/2009

Preskription Aktiebolagslagen 25 kap. 18 §

Hej,

Enl ABL 25 kap. 18 § är styrelseledamot betalningsansvarig vid en konkurs om det ej har upprättats en kontrollbalansräkning i tid.

Fråga: hur lång är preskriptionstiden för detta?

Lawline svarar

Hej,Det finns ingen preskriptionstid i detta fall, utan styrelseledamöterna är ansvariga så länge som underlåtenheten består. För att undkomma betalningsansvar måste styrelsen vidta de åtgärder som den tidigare har försummat.Med vänliga hälsningar

Andreas VinqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?