FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/11/2009

Påföljd och upprepad brottslighet

Min fd pojkvän dömdes 2006 till villkorlig dom för bedrägeri och urkundsförfalskning. Nu är han på nytt misstänkt för urkundsförfalskning, stöld(smycken+ kontanter, mobiltelefon), handlat på mitt visa kort utan min vetskap eller tillåtelse, tagit delar av min post för att jag inte ska upptäcka räkningar som han sagt sig betalat-detta har resulterat i inaksso krav och kronofogden för mig, han har tagit lån i mitt namn med och utan att förfalska min namnunderskrift, skickat sms i från min mobil samt gjort ca 19 kreditförfrågningar i mitt namn. Är brotten från 2006 preskiberade ? Tänkbart straff denna gång ?

Är det straffbart att ge en kund faktura trots att den har betalningsanmärkningar? Många frågor men mycket tacksam för svar.

Lawline svarar

Brotten från 2006 kommer att tas hänsyn till vid val av påföljd enligt Brottsbalken (BrB) 30:4 se här https://lagen.nu/1962:700. Tillsammans med brottets straffvärde och brottets art. Med straffvärde menas hur allvarligt brotten är i det konkreta fallet. Tex hur mycket kontanter samt flera andra omständigheter BrB 29:1-3. Med brottets art menas att det finns vissa s.k ”artbrott” som är brott som talar för fängelse. Med dessa brott är t.ex. skattebrott eller mened och grov rattfylleri mm. Det är omöjligt att säga hur domstolen kommer att döma, särskilt då jag inte vet alla omständigheterna. Men det krävs mycket för att dömas för fängelse och i Sverige har vi en presumtion mot fängelse.

Dock med tanke på upprepad brottslighet är en trolig påföljd skyddstillsyn. Men det är upp till domstolen att bestämma påföljd och det är omöjligt att säga utifrån omständigheterna.

En förfallen faktura är en fordran försvinner inte pgas betalningsanmärkningar.

Med vänlig hälsning

Thor-Amadeus MorillasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo