FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/01/2009

Sambor underhållsskyldiga vid ansökan om socialbidrag?

Hej. Jag är arbetslös och min sambo är studerande. Jag har sökt om att få försörjningsstöd från stadsdelen där jag bor. På mötet var min sambo med mig och sa att hon hade fått ett arv på 25 000 kronor som hon ännu inte satt in i fonder utan fortfarande hade på sitt konto. Hon hade kvar de där för att kunna betala räkningar och mat innan jag fick in pengar. På stadsdelsförvaltningen sa de att eftersom min sambo hade fått det här arvet, var hon skyldig att försörja mig. Hade hon inte fått arvet och bara fått in studiemedel hade hon inte varit det. Hon på stadsdelsförvaltningen sa att det stod i sambolagen att min sambo skulle vara försörjningsskyldig. Min sambo har läst en grundkurs i juridik och kollade upp i sambolagen och hittade inget som handlade om just försörjningsstöd. Och får hon ett arv som var skrivet till henne så ska det tillfalla henne och enbart henne. Hur ligger det till ren juridiskt? Ska min sambo försörja mig med sitt arv eller har jag rätt till försörjningsstöd för stadsdelen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga, Till att börja med vill jag tydliggöra att det är rätt uppfattat att sambolagen (se http://lagen.nu/2003:376) inte ställer något krav på underhållsskyldighet. Däremot ser man annorlunda på samboförhållanden när man söker försörjningsstöd (socialbidrag) enligt socialtjänstlagen (se http://lagen.nu/2001:453). Som medlemmar i hushållet räknas de som är sambor enligt sambolagen och sambors inkomster bör räknas som gemensamma vid prövning av rätten till bistånd. I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (se http://www.sos.se/sosfs/2003_5/2003_5.htm) framgår att det endast i undantagsfall skall utges ekonomiskt bistånd till den ena parten i ett samboförhållande om den andra parten har en inkomst eller andra tillgångar. Undantagsfallet gäller om den som har inkomst inte bidrar till familjens försörjning. Det är fråga om en tillfällig lösning i väntan på att den inkomstbringande parten skall försörja den andre. Kortfattat är utgångspunkten att sambor skall försörja varandra eftersom de i socialtjänstlagen ses som ett hushåll med gemensamma inkomster, även om arrangemanget privat, mellan samborna, kan se annorlunda ut (om man till exempel är överens om delad ekonomi). När det gäller arvet är det svårare att säga om det skall ingå eller inte. Det är enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen endast tillgångar som den enskilde faktiskt kan förfoga över eller få tillgång till som skall påverka rätten till försörjningsstöd. Det innebär att till exempel ett arv till någon utav samborna som inte går att ta ut på grund av ett villkor i ett testamente inte skall påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Om det däremot är så att arvet inte är givet med ett sådant villkor, utan sambon har möjlighet att förfoga över det som denne vill, skall det ingå i beräkningen och ses som en faktisk tillgång som kan tillgodose den enskildes behov. Sammanfattningsvis är din sambo skyldig att försörja dig med sitt arv, men troligtvis faller denna skyldighet bort om hon fått arvet med ett förbehåll som gör att hon inte får bruka det som hon vill. Jag hoppas att jag varit till din hjälp! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo