FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/01/2009

Aktuella straff vid trafikolycka med dödlig utgång

en kompis till mig körde på en man som sedan dog. han minns inget av händelsen och han var inte påverkad av alkohol eller liknande. vad för straff är han skydlig till ?

Lawline svarar

Hej! Ett av brotten som aktualiseras är vållande till annans död, se BrB 3:7, https://lagen.nu/1962:700. Däri stadgas att den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst 2 år, eller om brottet är ringa, till böter. Det andra brottet som är aktuellt är vårdslöshet i trafik, se TBL 1 §, https://lagen.nu/1951:649. Däri stadgas att brister den som på väg för motordrivet fordon i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms till dagsböter. Generellt är oaktsamhetskravet lägre vid vållande till annans död än vad det är vid vårdslöshet i trafik. Om man uppfyller kraven för båda brotten döms gärningsmannen för dem båda, något som kallas för brottskonkurrens. Domstolen gör en individuell helhetsbedömning när man bestämmer vilken påföljd som skall följa av de begångna brotten. Det som kan påpekas är att vi i Sverige har jämförelsevis väldigt låga straffsatser i förhållande till andra länder. Utifrån dina uppgifter finns det ingen möjlighet att ge en rättvis gissning angående vilket straff som möjligtvis skulle kunna aktualiseras. Innan straff och åtal kommer på tal måste först åklagaren ta ställning till om han finner ett brott blivit begånget. Ingenting i din fråga tyder på att det inte enbart kommer betraktas som en olycka. Vid ett sådant scenario blir det inte aktuellt med något straff eftersom det inte finns något brott att hålla någon ansvarig för. Med vänliga hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo