FrågaKÖPRÄTTÖvrigt24/04/2009

Fel i bostadsrätt?

Har köpt en nyproducerad bostadsrätt. Enl kontraktet ska det ingå ett förråd i källaren. Fick dock inte veta exakt vilket förråd eftersom huset inte var färdigbyggt vid kontraktsskrivande med mäklaren. Vid inflyttning får jag tilldelat mig ett förråd som är så litet att max 4 flyttkartonger får plats, i mitten står en pelare samt i taket går avloppsrör. Ingen annan har ett sådant förråd. (Enda förrådet med pelare och rör i.) Jag har en av husets dyraste och största lägenheter. T.o.m 2:orna i huset har större och pelarfria förråd. Känner mig lurad, vad kan jag göra? får man kalla vad som helst förråd? vad kan jag kräva? tacksam för snabbt svar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt 1 § bostadsrättslagen https://lagen.nu/1991:614#K1. Upplåtelse får endast ske till en medlem i föreningen och bostadsrätten utgör alltså en nyttjanderätt som en medlem har på grund av sitt medlemskap (3 §). Bostadsrätten betraktas även som lös egendom vilket innebär att Köplagen reglerar de tvister som uppstår vid ett köp. Köparen har enligt nämnda lag en undersökningsplikt vid köpet, denne får inte åberopa som fel vad denne måste antas ha känt till vid köpet 20 § köplagen https://lagen.nu/1990:931#R17. I det här fallet hade du om huset inte var färdigbyggt ingen möjlighet att besiktiga dessa utrymmen innan kontraktsskrivandet, då har vi endast kontraktet att falla tillbaka på. Står det ingenting i kontraktet om vilken yta förrådet ska ha, har vi inget konkret fel att åberopa 17 § 1st. köplagen. Att det skulle föreligga ett s.k. abstrakt fel, att ditt förråd avviker så pass mycket från vad som normalt sett utgör ett förråd, har jag svårt att bedöma även om det du beskriver framstår som relativt litet 17 § 2 st. köplagen. Att du bör ha ett större förråd än de mindre lägenheterna är inte ett relevant argument, såvida det inte nämns någonting i stadgarna om vad medlemmarna ska ha för rätt till förrådsutrymme i förhållande till sin bostadsrätt. Det du skulle kunna göra är att vända dig till Bostadsrättsnämnden för ett yttrande i frågan om det föreligger ett köpfel, Hyresnämnden kan också kopplas in för att medla i tvister mellan en medlem och en bostadsrättsförening. Om det skulle föreligga ett köpfel kan du om föreningen inte kan byta till dig ett annat förråd möjligtvis få ett prisavdrag 34 och 37 §§ köplagen. Möjligtvis skulle man också kunna se om föreningens stadgar annars bereder medlemmarna rätt till ett förråd av viss beskaffenhet. Man skulle även kunna titta på om tilldelningen av förråden har skett genom ett stämmobeslut som varit ägnat att bereda just dig en otillbörlig nackdel gentemot de andra medlemmarna . Det beslutet kan upphävas om du som medlem för talan mot föreningen 7 kap. 16 och 17 §§ lagen om ekonomiska föreningar https://lagen.nu/1987:667#K7. Detta är nog däremot inte det smidigaste sättet att presentera sig i en förening. Lycka till! Vänligen
Natalie LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”