FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt20/01/2009

Påföljd vid grovt rattfylleri

Hej vad blir straffet vid 0,65 vid utandningsluften när man har åkt fast i nykterhetskontroll?

Lawline svarar

Hej! Enligt 4 § och 4 a § trafikbrottslagen kan du ha gjort dig skyldig till grovt rattfylleri genom att ha kört ett fordon med en alkoholkoncentration över 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Bedömningen om brottet är grovt eller av normalgraden kan också påverkas av andra omständigheter, men det är inte möjligt för mig att göra någon bedömning eftersom du inte uppgett några detaljer. Generellt sett gäller dock att gränsen mellan grovt rattfylleri och rattfylleri av normalgraden går vid 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Påföljden för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år. Det är dock inte möjligt för mig att göra någon exakt prognos om hur påföljden kommer att se ut i ditt fall. Något kan dock sägas mer generellt. Om du någon gång under de tre senaste åren har gjort dig skyldig till ett annat rattfylleribrott så ser rätten i allmänhet detta som försvårande vid påföljdsbedömningen. I regel betraktas grovt rattfylleri så pass allvarligt att det är ett kortare fängelsestraff, en till två månader, som kommer i fråga. Om det finns förmildrande omständigheter kan man argumentera för villkorlig dom med samhällstjänst istället för fängelse, men dessa möjligheter är ganska begränsade. Om rätten anser att du har ett alkoholmissbruksproblem och att du antingen genomgår eller avser att genomgå en tillräckligt ingripande behandling för detta kan detta betraktas som särskilda skäl som kan ersätta fängelse med skyddstillsyn. Andra faktorer som kan bidra i bedömningen är den tilltänkta körsträckans längd, om körningen skett på vägar och vid en tidpunkt med mycket trafik, om körningen annars varit särskilt trafikfarlig m.m. Du kan läsa mer om olika påföljder och principerna för straffmätning och påföljdsval i kapitel 25 till 35 i Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700 . Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”