Bristande skyltning av parkeringsplats

Hej! Jag har parkerat i ett område med hus. Där finns ingen skylt, där finns en bom som varit uppe som jag inte så vid tillfället. På bötern skriver man att det är förbjudet att parkera och att man har kontrollerat skylt. Jag fick första boten kl.20:54 2/1 och andra boten kl.02:51 3/1. Det är Europark som utfärdat böterna, det står inget om att dom kontrollerar platsen.

Lawline svarar

Hej!

Parkeringsbolaget måste meddela med vägmärken vilka regler som gäller och på en tilläggstavla tala om att de övervakar området. Det kan vara så att du någonstans längs vägen passerade en skylt som meddelar att du åker in i en zon med parkeringsförbud med parkeringsbolagets tilläggstavla. Denna skylt kan i princip finnas hur långt från platsen du parkerade på som helst men brukar i regel stå vid infarten till området. Om skylten saknas, oavsett anledning, får parkeringsbolaget inte utfärda några kontrollavgifter.En andra kontrollavgift får utfärdas om den otillåtna parkeringen pågår över två kalenderdygn. Dock måste minst sex timmar passera mellan kontrollavgifterna. Det verkar alltså som att parkeringsbolaget har haft några minuter för bråttom och kontrollavgift nummer två därför är ogiltig. Även om det finnas en skylt ska den andra kontrollavgiften inte betalas utan istället bestridas. Detta görs lättast på parkeringsbolagets hemsida och jag tror inte att det kommer att bli några problem utan parkeringsbolaget lär inse sitt misstag. Om skylten helt saknas gäller det för båda kontrollavgifterna.Detta är reglerat i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering som du kan läsa https://lagen.nu/1984:318 se särskilt 3 och 5 §§. Samt i vägmärkesförordningens 1 kapitel 10 § som du kan läsa https://lagen.nu/2007:90#K1P10 .Vänliga hälsningar

Gustaf LidegranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”