FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/01/2009

Tillåtet att signera med annans namnteckning?

Hej. Jag har en fråga. Om vi tar ett exempel som: Någon ska sälja en bil åt sin pappa som han står som ägare på. Pappan är fullt medveten om och har gett tillåtelse till sin son att sälja bilen åt honom. Och på köpekontraktet har sonen fått tillåtelse av pappan att signera med pappans namnteckning eftersom pappan inte kan närvara vid försäljningen. Är detta tillåtet? Mvh

Lawline svarar

Hej, Man skall aldrig förfalska annans namnteckning, då detta kan utgöra urkundsförfalskning eller förvanskning av urkund enligt 14 kap brottsbalken. Om någon, som i ditt exempel, uppdrar åt någon annan att skriva under ett avtal bör han förse denne med en skriftlig fullmakt (fullmakt kan också vara muntlig – men skriftlighet är alltid att föredra i bevishänseende). Fullmäktigen, alltså i ditt fall sonen, undertecknar kontraktet med sin egen namnteckning följt av ”enligt fullmakt”. Med vänliga hälsningar
Kristina LjungströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo