FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt03/01/2009

Förtal på internetforum?

Hej jag har en fråga gällande förtal på exempelvis ett internet forum. Jag är lite frågandes till detta. Om man skriver något om en persons val vid ett tillfälle som är mindre trevligt. Man skriver sina åsikter kring detta. Då har jag hört att det är olagligt att ens yttra personens situation och val, samt ge sin egen personliga åsikt kring detta. MEN om man inte delger information som kan koppla den berörda till detta, ger ut dennes person uppgifter eller så pas stark information att detta kan kopplas till denne. Kan man trots detta bli anmäld? Även om den berörda personen inte ens känner igen sig i det man skrivit. För det krävs väl att man utger person uppgifter om denne samt så pass mycket information att det indirekt kopplas till personen ifråga? Tacksam för svar Lina

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Förtal hittar du i Brottsbalken 5 kap 1 §. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är avsedd att utsätta denne för andras missaktning döms till förtal. Det är med andra ord relevant på vilket sätt och i vilka ordalag en person beskrivs. Din fråga ger ingen ledning till vad som skrivits exakt på forumet, varför det är svårt att ge ett precist svar, utan du får istället en generell genomgång. Det skall vara ett uttalande som är ägnat att utsätta personen för andras missaktning, ett uttalande av nedsättande beskaffenhet. Det krävs inte att uppgiften är nedsättande för personens anseende enligt den uppfattning som kan sägas vara allmänt rådande i samhället, utan det är tillräckligt att uppgiften är nedsättande för den kränktes anseende i de särskilda krestar som han tillhör (exempelvis ett forum på Internet). Det stämmer att uppgiften måste kunna kopplas till en enskild person, men denna koppling behöver inte vara tydlig, utan subtila och underliggande antydningar kan vara tillräckliga. Har du vidare funderingar bör du kontakta en jurist och beskriva ditt ärende närmare. Bästa hälsningar
Anders SparlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo