FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt21/05/2006

Vållande till annans död

I en trafikolycka dog en pojke som var passagerare. Föraren var en kvinna som haft körkort i en vecka, halt väglag o enligt uppgifter hög fart for in i mötande bil. Det har gått snart 4 månader, händer ingenting med föraren? Klarar hon sig utan något straff? Är det inte vållande till annans död även vid olycka? Passagerare i baksätet har sagt att föraren åkt och lekt på vägen trots halka. Vad hände efter en sådan olycka? Läste om en busschaufför som blev åtalad för vållande till annans död och med honom var det sjukdom och inte vårdslöshet, som orsakade olyckan.

Lawline svarar

Hej! För att kunna besvara en mer specifik fråga som denna, krävs det att man har information som täcker alla de olika omständigheter som är avgörande för dess utgång. Att de faktiska konsekvenserna av någons handlande må vara desamma (t.ex. att någon avlider eller skadas), innebär nämligen inte att saken per automatik kan bedömas på samma sätt. Av ovanstående anledning kan man inledningsvis säga att det krävs mer information om trafikolyckan och omständigheterna i övrigt för att kunna ge ett bra svar i detta fall. Mer allmänt kan man dock säga att man i sådana här fall först har att utreda om det överhuvudtaget har begåtts något brott (detta är givetvis domstolens uppgift, men det är ju åklagaren som får göra bedömningen om åtal skall väckas). Det är först därefter som en eventuell påföljd kan bli aktuell. Den som av oaktsamhet orsakar någon annans död gör sig enligt 3 kap. 7 § brottsbalken (BrB) skyldig till vållande till annans död - ett brott som absolut kan bli aktuellt när något avlider i samband med en trafikolycka. Till skillnad från mord (3 kap. 1 § BrB) och dråp (3 kap. 2 § BrB) är vållande till annans död ett oaktsamhetsbrott, vilket innebär att gärningsmannen inte har haft något uppsåt med sitt handlande (i förhållande till dödsfallet). Det krävs emellertid att oaktsamheten och dödsfallet har ett samband för att vållande till annans död skall bli aktuellt - om en bilförare kör vårdslöst måste dödsfallet vara en relevant konsekvens av den vårdslösa körningen. Om någon skulle kliva ut i vägbanan och bli påkörd av en oaktsam bilförare, kan ansvar för vållande till annans död inte bli aktuellt om dödsfallet hade inträffat även om bilföraren inte hade varit oaktsam. Däremot kan ansvar för oaktsamhetsbrottet, i detta fall vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen), fortfarande bli aktuellt. Om man i alla fall försöker att anknyta till det fall som du nämner i din fråga, krävs det med andra ord att man kan visa på att pojkens död är en relevant konsekvens av kvinnans oaktsamhet. Det innebär även att man måste utreda om hon verkligen har kört vårdslöst, för även om det finns uppgifter om att hon har kört vårdslöst så kan det ju faktiskt finnas en annan förklaring till att olyckan inträffade. Om man sedan ser till bussföraren som åtalades för vållande till annans död, kan man utifrån frågan egentligen bara konstatera att åklagaren har ansett att denne varit oaktsam - det behöver emellertid inte nödvändigtvis avse själva framförandet av bussen (du nämner sjukdom vilket skulle kunna tyda på att bussföraren var påverkad av medicin, detta är dock omöjligt att svara på om man inte känner till omständigheterna). Oavsett vilket måste det framhållas att det är en stor skillnad mellan att åtalas och faktiskt dömas - att bussföraren åtalades för vållande till annans död innebär inte att rätten kommer att gå på åklagarens linje och faktiskt döma för detta brott. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo