Hur många gånger kan preskriptionsavbrott göras?

Hej!

Jag undrar om Preskriptionsavbrott. Har läst mig till att detta endast kan göras en gång för en skuld. Stämmer detta?

Jag har en över 10 år gammal skuld. Jag började betala på den i somras. Den har ju förnyats en gång tidigare, och sedan legat hos inkasso. Om jag skulle sluta betala på den, skulle den då kunna Preskriperas om tre år?

Tack för svar!

Lawline svarar

Hej,Preskriptionstiden för en fordran är enligt preskriptionslagen 10 år, alternativt 3 år om det gäller en fordran mot en konsument (med vissa undantag).Preskriptionstiden börjar löpa vid fordringens tillkomst. Genom så kallade preskriptionsavbrott börjar preskriptionstiden löpa på nytt, d v s med en ny 10- eller 3-års period.Preskriptionsavbrott föreligger t ex när gäldenären erlägger betalning av ränta eller amortering, eller när borgenären framställer krav eller erinran. Preskriptionsavbrott kan göras obegränsat antal gånger, med undantag för om avbrottet gjorts genom att borgenären väcker talan vid domstol, hos exekutiv myndighet eller dylikt och förfarandet avslutas utan att gäldenären delgivits – ett sådant avbrott kan bara göras en gång.Med andra ord preskriberas din skuld endast om inget krav framställs under en period av 3 år efter din sista betalning (under förutsättning att det avser en konsumentskuld).Preskriptionslagen kan du läsa https://lagen.nu/1981:130.VänligenKristina LjungströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo