FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt13/12/2008

Förhörd i brottsutredning, förtal att sprida detta?

Om min förra chef har kontaktat min nye arbetsgivare för att berätta att jag varit förhörd utredningsvis i en polisutredning och detta resulterar i en avbruten provanställning och dessutom nämner denna polisutredning vid referenser så att jag inte får ett nytt arbete, är detta att betrakta som förtal? Till saken hör att utredningen blev nedlagd innan jag sökte o fick ett nytt jobb.

Lawline svarar

Hej! Brottet förtal finns stadgat i Brottsbalken 5 kap. 1 § (https://lagen.nu/1962:700). Det krävs att fyra rekvisit skall vara uppfyllda för att någon skall ha gjort sig skyldig till detta brott, (1) någon skall (2) till en annan lämna (3) en uppgift (4) av nedsättande beskaffenhet. Så långt får det anses som att alla rekvisit är uppfyllda, med viss tveksamhet om uppgiftens nedsättande beskaffenhet. Att bli förhörd upplysningsvis (antar att det är det du menar) är i sig inget klandervärt eftersom det, i regel, innebär att man inte blir förhörd som misstänkt; f.ö. gäller även att om någon blir förhörd som misstänkt för ett brott behöver det naturligtvis inte betyda att personen gjort sig skyldig till brottet. Men att upplysa presumtiva arbetsgivare om förhållanden som dessa vid en referenskontroll kan många gånger vara av chikanerande natur för den drabbade, vilket i sig leder till att denne utsätts för andras missaktning. Bedömningen av denna fråga görs även utifrån den drabbades personliga anseende med hänsyn till den sociala värderingen på hans ort och inom hans egen samhällsgrupp eller personkrets. Vidare krävs för att brottet skall aktualiseras enligt §:ens andra stycke att den som lämnat en nedsättande uppgift inte varit skyldig att göra detta eller att det med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och han kan visa att uppgiften var sann eller hade skälig grund för den. Man är som arbetsgivare inte skyldig att upplysa andra, för den tidigare anställde, presumtiva arbetsgivare om att denne har förhörts upplysningsvis. Ev. kan det dock vara försvarligt att din tidigare arbetsgivare lämnat den uppgiften eftersom det är något tveksamt om den är av nedsättande beskaffenhet, men det ligger enligt min mening närmare till hands att anse det som ett onödigt, oförsvarligt uttalande vilket har föranlett att du utsatts för andras missaktning. Huruvida din tidigare arbetsgivare gjort sig skyldig till brottet förtal eller inte är alltså beroende av flera faktorer vilka måste utrönas först.
Jimmy SchiöldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo