FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/12/2008

Påföljd för grovt rattfylleri

Hej jag åkte fast för mopedfylla ca.1,6 prom. Det var en 25km moped. Jag hann bara åka ca.100m. Jag har haft körkort i 26 år och har bara en fortkörning på 80-talet. Vad kan straffet bli?

Lawline svarar

Hej! Brottet rattfylleri regleras i trafikbrottslagen, se https://lagen.nu/1951:649 . Rattfylleri stadgas det om i 4 § och grovt rattfylleri i 4 a § trafikbrottslagen. Eftersom du hade 1,6 promille alkohol i blodet är gärningen typiskt sett att anse som grovt brott, se 4 a §. Du kan dock argumentera för att brottet ska bedömas som rattfylleri av normalgraden då du kört en 25 km-moped. I så fall torde inte någon annan påföljd än böter och villkorlig dom komma ifråga. Man ser dock allvarligt på särskilt grovt rattfylleri, det är ett så kallat artbrott för vilket fängelse i större omfattning utdöms. Jag kan dock inte ge dig någon exakt prognos för vad påföljden i ditt fall kan bli. Du kan dock argumentera för att villkorlig fängelsedom med eventuell samhällstjänst ska utdömas istället för ett fängelsestraff. Du kan då hävda att moped typiskt sett är mindre trafikfarligt samt att, om så är fallet, körningen skett under förhållanden som föranlett ingen eller ringa trafikfara. Alkoholhalten kan också påverka påföljdsvalet. Om fängelse blir aktuellt så torde strafftiden stanna vid någon månad. Att du gjort dig skyldig till en fortkörning på 80-talet ska inte påverka bedömningen av den nu aktuella gärningen. Du kan läsa mer om olika påföljder och principerna för straffmätning och påföljdsval i kapitel 25 till 35 i Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700 . Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?