Överlåtelse av skuld

Jag har en skuld hos ett inkassoföretag. En kompis till mig har orsakat skulden. Jag vill överlåta skulden på min kompis och min kompis är med på det. Inkassoföretaget vägrar tillåta detta. De säger att en överlåtelse av skulden inte är möjlig. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Din fordringsägare har tyvärr ingen skyldighet till att låta dig överlåta din skuld. Utbyte, s.k. cession, av gäldenärsparten i ett obligationsförhållande kräver borgenärens samtycke. Detta bl.a. för att denne inte skall behöva ”tåla” att skulden tas över av någon med sämre betalningsförmåga än den ursprunglige gäldenären. Denna regel får dock ses i ljuset av att vem som helst äger rätt till att betala en skuld. Att det alltså är du som står på gäldsteckningen betyder inte att din kompis inte äger rätt att betala den. Så länge som betalningarna sker som de ska måste alltså din fordringsägare ta emot även dessa pengar.

Det finns även en möjlighet för dig och din kompis att teckna ett, mellan er, bindande avtal att han skall erlägga dina betalningar. Ett sådant förhållande får däremot alltså inte verkan mot tredje man, här närmast inkassoföretaget, varför det ändå i slutändan blir du som har en betalningsförpliktelse gentemot dina fordringsägare.

Utan närmare information rörande din kompis’ del i uppkomsten till skulden kan jag dessvärre inte kommentera detta förhållande närmare.

Joel LaackRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo