FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt19/09/2009

Hakkors på t-shirt i skolan

En elev bär en t-shirt med ett hakkors och texten Vit makt. Vill inte att denna grabben sprider sitt budskap i skolan. Vilka möjligheter har jag som lärare?

Lawline svarar

Regeringsformen 2 kap 1§ se här, https://lagen.nu/1974:152, Varje medborgare är gentemot det almänna tillförsäkrad 1. Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, dock kan detta begränsas genom lag. I detta fallet Hets mot folkgrupp BrB 16:8. Elevens användning av t-shirten innebär ett brott mot lag och detta kan du påpeka för honom eller möjligtvis hans föräldrar. Skolan kan förbjuda användning av sådana kläder, vilket den kanske redan gör i sin likabehandlingsplan (om en sådan finns). Med vänlig hälsning
Thor-Amadeus MorillasRådgivare