Utmätning av bostad

Är det någon skillnad på utmätning av bostadsrätt och utmätning av villa?

Om man har stora skulder efter en konkurs, kan kronofoden ta över villan och sälja den? Även om man inte har problem med att beta lånet för villan. Är det skillnad på om man har barn som bor hemma.

tacksam för svar

Lawline svarar

Vid konkurs/utmätning får endast den egendom som tillhör den gäldenär utmätningen/konkursen berör utmätas.Utmätning

Den grundläggande principen är att all egendom av ekonomiskt värde kan utmätas.

Bostadsrätter är till viss del skyddade av beneficereglerna enligt 5 kapitlet 1 § 6.p utsökningsbalken, se https://lagen.nu/1981:774. Enligt denna regel får en bostadsrätt gäldenären stadigvarande bor i inte utmätas om inte gäldenären införskaffat bostaden för att hålla undan egendom från borgenärer eller då bostadens värde anses vara oskäligt högt. Som exempel kan nämnas att högsta domstolen har ansett att en bostadsrätt i Hisings Kärra utanför Göteborg på 4 rum och kök värderad till 400 000 kr i juli 2003 vara värd för mycket för att kunna undantas från utmätning.

Vad gäller utmätning av villor får fastigheten utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären. Har gäldenären lagfart på fastigheten presumeras han äga den. En villa har på grund av sitt höga värde inte undantagits från utmätning.

Man får dock inte glömma att inte vem som helst kan begära utmätning. En borgenär behöver en exekutionstitel för att kunna begära att utmätning verkställs. I 3 kapitlet 1 § räknas exekutionstitlarna upp, där nämns bland annat en dom och ett godkänt strafföreläggande.

Vid utmätning får tredjemans förmånsrätt t.ex. panträtt inte skadas. Både villor och bostadsrätter är oftast belånade till större delen av sitt värde. Den som lånat ut pengarna har ofta panträtt i egendomen varför utmätning oftast bara kan ske på begäran av panträttsinnehavaren.Konkurs

Vid konkurs gäller samma beneficeregler som vid utmätning, dvs. att bostadsrätter av mindre värde undantas. Vid en konkurs ingår annars all utmätningsbar egendom enligt konkurslagen 3 kapitlet 3 §, se https://lagen.nu/1987:672. Om du är satt i konkurs ingår därför din egendom i konkursen. Pågår fortfarande konkursen och alla skulder inte är betalda kan därför din villa säljas efter beaktande av tredjemans eventuella förmånsrätt. Om konkursen är avslutad kan en borgenär åter sätta dig som fysisk person i konkurs. En borgenär måste visa att du är insolvent, dvs. att dina skulder överstiger dina tillgångar och situationen är bestående för att kunna begära dig i konkurs. I konkurslagen 2 kapitlet 8 och 9 § § finns presumtioner för insolvens.Jag tolkar frågan som att du för tillfället inte är försatt i konkurs, och har en villa som är belånad med pant som säkerhet. Om villan är belånad till större delen av sitt värde kan på grund av förmånsrätten i princip endast din långivare begära att villan säljs exekutivt. Så länge som du betalar dina lån så är det relativt svårt för din långivare att visa att du är insolvent eller få en exekutionstitel för att kunna få igenom en konkurs respektive utmätning.Med vänlig hälsningJosefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”