FrågaKÖPRÄTTÖvrigt14/11/2008

Köp av oäkta tavla

HEJ , Jag har en fråga. Om man köpt en tavla och hade utgått vid köpet ifrån att tavlan var en äkta från A , en tid efter visar det sig att det är en kopia gjord av en annan konstnär. Föreligger det ett köpsrättsligt fel om säljaren är i god tro som uppgett att tavlan var en äkta från A. Säljaren sa ingenting om tavlan var en äkta A eller ej vid köpet. Med vänlig hälsning.

Lawline svarar

Hej. Är osäker på om du yrkesmässigt handlar med tavlor och därför kan klassas som näringsidkare eller om du köpt tavlan i rollen som privatperson. Jag tolkar här din fråga utifrån det senare alternativet dvs att du som konsument köpt tavlan av en näringsidkare. Skulle så inte vara fallet får du gärna höra av dig igen för ett alternativt svar. Då du som privatperson köper en lös sak är konsumentköplagen tillämplig. Denna lag är indispositiv och kan således inte avtalas bort om inte en eventuell klausul i ert avtal skulle vara för dig mer fördelaktigt än vad lagen säger (1,3§§ KköpL) som du kan läsa https://lagen.nu/1990:932. Då en kund köper en vara av en näringsidkare övergår den så kallade risken för varan, och därmed även ansvaret för eventuella fel i varan som uppkommit efter denna punkt (8§ KköpL). Säljaren ansvarar därför för fel som fanns från början även om de upptäcks först efter att du som kund haft varan ett tag. Inom ramen för vad som anses utgöra ett fel i en vara ska tavlan anses vara befäst med fel om den enligt 16§ 2st 3p + 3st KköpL tavlan stämma överens med vad du kunnat förutsätta. Har du betalat ett pris motsvarande värdet för en äkta tavla anses du ej ha fått vad du hade fog att förutsätta. Är priset däremot så högt att du borde ha anat att tavlan ej var äkta kan du tyvärr inte hävda någon rätt gentemot säljaren som inte uttryckligen sagt något om tavlans äkthet. Om så vore fallet att tavlan enligt beskrivningen ovan kan anses vara befäst med fel kan enligt 22-29§§ KköpL ett antal påföljder bli aktuella. Här avses avhjälpande, omleverens, prisavdrag och hävning. För att någon utav dessa påföljder ska aktualiseras måste du dock reklamera bilen inom skälig tid, annars uteblir din rätt att åberopa felet. Görs detta inom 2mån från det att du upptäckt felet anses reklamationen alltid vara gjord i rätt tid (23§KköpL). Föreligger ett fel har du alltid rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverens. Lyckas säljaren inte ge dig en äkta tavla istället så har du rätt att häva köpet. Avslutningsvis kan tilläggas att det faktum att personen som sålde tavlan till dig i sin tur möjligen har blivit lurad påverkar inte din rätt till hävning, utan den affären blir något för den som sålt tavlan till dig att lösa med den som han i sin tur handlat av. Hoppas det hela löser sig och hör gärna av dig igen om du har fler frågor. Vänligen,
Emelie KlefbeckRådgivare
Hittade du inte det du sökte?