FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/12/2008

Ansökan om svenskt medborgarskap

Jag vill ansöka om svenskt medborgarskap. Har ca. 40000 kr skuld hos KF. Är det vara något hinderi? Bor i Sverige och är 23 år. Jag finns inte i brottsregistret.

Lawline svarar

Hej! Nedanstående svar utgår från att du kommer att ansöka om svenskt medborgarskap, så kallad naturalisation. Enligt 11 § lagen om svenskt medborgarskap, se här https://lagen.nu/2001:82#R5 , bedömer Migrationsverket varje enskilt fall med utgångspunkt i följande villkor: -Du måste kunna styrka din identitet. Detta kan ske genom hemlandspass. -Du måste ha fyllt 18 år. -Du måste ha permanent uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt om du kommer från annat EU land. -Du ska ha varit bosatt i Sverige i fem år eller fyra år om du är statslös eller har beviljats uppehållstillstånd som flykting enligt utlänningslagen. Om du är nordisk medborgare räcker det med två år. -Du måste ha skött dig bra i Sverige. Din fråga gäller det sista kravet. För att bedöma detta krav tittar Migrationsverket på hur du hittills har skött dig och bedömer hur du antas sköta dig i framtiden. Misskötsamhet i form av skulder till Kronofogden kan påverka prövningen i negativ riktning. Vid prövning av din ansökan sker dock en helhetsbedömning och dina chanser till svenskt medborgarskap kan fortfarande vara goda trots dina skulder. Det är dock omöjligt att bedöma utgången av din ansökan utan att ha tillgång till samtliga uppgifter. Om du har frågor om ditt enskilda ärende kan du ringa Migrationsverket 0771-23 52 35 och fråga efter din handläggare. Lycka till!
Carolina WaltherRådgivare
Hittade du inte det du sökte?