FrågaKÖPRÄTTÖvrigt24/11/2008

Avvikande pris på tjänst för ensk.firma

Kortfattat! Jag har egen firma blev uppringd av phonera företag på min hemtelefon som utlovade ett billigare bredbandsabb.När orderbekr.kom visade den sig ca 700:-dyrare/år.än det utlovade.Jag ringde kundtjänst som meddelade att som företagare har jag ingen ångerrätt.Att häva köpet skulle kosta 1800:-+ moms.Måste jag acceptera?

Lawline svarar

Hej, Är ej säker på om du undrar ifall du måste acceptera deras erbjudande, vilket du såklart inte behöver, eller att priset är 700 kr dyrare. Jag svara här på frågan utifrån det senare antagandet: Det avgörande är till att börja med om du ska använda bredbandsabonnemanget för ditt personliga bruk eller till större delen i din verksamhet. Om fallet är det senare stämmer det att du inte har någon ångerrätt. Är du inte konsument, råder avtalsfrihet och du åtnjuter inte det skydd du skulle ha haft som konsument. Köplagen, där hävning regleras, är inte heller tillämplig på köpet, eftersom bredband är en så kallad immateriell tjänst. Att kundtjänst talade om hävning är alltså felaktigt. (Hävning innebär ju att parternas prestationer ska gå åter dvs. du ska skicka tillbaka det modem eller dylikt du mottagit och de ska betala tillbaka de pengar du erlagt). Ditt fall regleras således i avtalslagen https://lagen.nu/1915:218. Som en allmän princip inom avtalsrätten gäller att avtal skall hållas. Det kundtjänst menade är att du säger upp ditt abonnemang i förtid och måste betala för att du bryter avtalet. Men att avtal ska hållas innebär också att det pris som ni kom överens om per telefon är det pris som ska gälla. De 700 kronorna överstiger din skyldighet enligt avtalet. Det gäller för dig att visa att företaget bryter emot avtalet genom sitt agerande. Eftersom det är ett muntligt avtal kan detta bli svårt att visa. Ibland spelar telefonförsäljare in avtalsslutandet på band. Om en sådan inspelning gjordes, råder jag dig att kontakta företaget och begära ut ljudfilen för att kunna visa vad ni kom överens om. Eftersom att inspelningen är en personuppgift enligt 3 § personuppgiftslagen https://lagen.nu/1998:204, har du nämligen rätt att få ut inspelningen enligt 26 § . Om det skulle uppstå problem med detta kan du vända dig till datainspektionen, http://www.datainspektionen.se. När du väl har beviset i din hand torde det vara enkelt att argumentera för din rätt gentemot företaget. Om du är medlem i någon branschförening råder jag dig att kontakta dem om företaget ändå inte ger dig avtalat pris eller går med på att kostnadsfritt låta dig säga upp abonnemanget, för ytterligare hjälp. Slutligen kan du driva målet vidare till domstol. Eftersom det förmodligen rör sig om ett belopp under 20.000 kr kommer målet att avgöras som ett s.k. småmål vilket blir billigare än ett vanligt tvistemål. Lycka till och förlåt att det blev så långt men det är inte en helt enkel fråga! Med vänlig hälsning
Joanna DrewertRådgivare
Hittade du inte det du sökte?