FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/03/2009

Preskriptionstider för förtal, olaga diskriminering m.m

Hej, jag skulle vilja veta preskriptionstiden för följande brott: Förtalsbrott, kränkning, diskriminering, falsk angivelse samt de lagrum som gäller för respektive brott.

Lawline svarar

Hej! Preskriptionstiden för ett brott beror på den möjliga påföljden. Ju längre möjligt fängelsestraff desto längre preskriptionstid gäller. Preskriptionstid räknas från den dag brottet begicks, se 35 kapitlet 1 och 4 §§ Brottsbalken (BrB) https://lagen.nu/1962:700 . Varje brott preskriberas var för sig, d.v.s. ingen sammanräkning eller något sådant görs. Förtal regleras i 5 kapitlet 1 § BrB och det svåraste straff som kan följa är böter. Enligt 35 kap. 1 § 1 punkten BrB är då preskriptionstiden två år. Om det rör sig om grovt förtal enligt 5 kap. 2 § BrB blir preskriptionstiden istället fem år, se 35 kap. 1 § 2 punkten BrB. Det finns inte något brott som heter kränkning. Många brott mot person innefattar ju dock en kränkning. Om det rör sig om ett brott mot person som inte innefattar misshandel så kan t.ex. ofredande innebära en stark kränkning. Enligt 4 kap. 7 § BrB och 35 kap. 1 § 2 punkten BrB är preskriptionstiden för ofredande fem år. Preskriptionstiden för olaga diskriminering är enligt 16 kap. 9 § BrB och 35 kap. 1 § 1 punkten två år. För falsk angivelse enligt 15 kap. 6 § BrB är preskriptionstiden fem år för normalgraden och två år för ringa brott, se 35 kap. 1 § 1 och 2 punkten BrB. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo