FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/12/2008

Misshandel vid ringa ålder samt olaga tvång

hej är 17 år och har några frågor , det e såhära att jag har några småböter: omhändertagen för fylleri och att jag körde moped utan eu körkort när jag var 15. Jag har körkortstillstånd och allt utan problem och övningskör. Fyller 18 om 5 månader och tänker ta mitt körkort då. Men i sammband med jag blev omhändertagen för fylleri så hade jag slagsmål med min syrras kille han är 30 år. Mötte han på stan och jag hade fått för mig att han slog min syster, hade inte någon direkt källa ifrån var jag fått det ifrån, men iaflall så fick han 2 slag av mig på munnen. Han fick fläskläpp bara och han fotade det ifall han skulle anmäla mig. Detta hände för ett lite mer änn ett halv år sen och han anmälde mig aldrig. Idag så säger min syrra hon jag har en skuld till hon på 2000kr som hon sakt jag slapp betala innnan. men helt plötsligt vill hon ha tillbaka de. Då sa jag att jag ej ville betala tillbaka det. Nu säger hon hennes man ska ta upp anmälan som hände för ett halvår sen för att hämnas. har bevis för hon skrev "nu får du din hämd för du inte gett mig dinna pengar" Är detta rätt? får hon göra så och vad kan hända ifall han anmäler det? MVH

Lawline svarar

Hej, Genom knytnävsslagen har du gjort dig skyldig till misshandel, 3:5 Brottsbalken (BrB). https://lagen.nu/1962:700. Straffet för misshandel är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. På grund av din ringa ålder skulle du få ett lindrigare straff jämfört med vad som annars är fallet. Enligt 29:7 BrB gäller att har någon begått brott innan han fyllt tjugoett år, ska hans ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Det får i sådana fall dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Enligt 30:5 BrB får för brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton år rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl, vilket är ett högt krav. För brott som någon begått efter det att han eller hon fyllt arton men innan han eller hon fyllt tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. En annan förmildrande omständighet kan vara att den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga, 29:3 p.3 BrB. Vad gäller din systers agerande skulle detta kunna utgöra olaga tvång. Regeln i 4:4 BrB stadgar att den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller ange annan för brott döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt. För straffansvar krävs att tvånget leder till resultat - "att göra, tåla eller underlåta något" - och att detta har omfattats av gärningsmannens uppsåt om tvånget är otillbörligt. Om ett tvång ska anses otillbörligt i det särskilda fallet får prövas med hänsyn främst till det ändamål för vilket tvånget används. Tvång med skadeuppsåt eller i syfte att få en oskälig ekonomisk fördel kan i regel anses otillbörligt. Dock kan det knappast anses otillbörligt (och därmed inte brottsligt) att t.ex. kräva ekonomisk kompensation som ligger i linje med något som förstörts för att inte polisanmäla. Jag vågar av denna anledning inte uttala mig om din systers tvång kan anses otillbörligt. Mvh
Sara OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?