FrågaKÖPRÄTTÖvrigt05/02/2009

Ångerfrist på 14 dagar vid biljettköp på internet?

Hur förhåller sig SJ:s avtalsvillkor till lagen om distansavtal? När man köper biljett på internet får man välja om man vill betala extra för en ombokbar eller återköpbar biljett, annars får man inte omboka eller återköpa biljetten. Strider inte detta mot reglerna om ångervecka för distansköp?

Lawline svarar

Hej, lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument, om avtalet ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans (distansavtal) (1§). Lagen gäller därvid vid avtal som träffas på Internet, per telefon och på andra sätt där parterna inte samtidigt är fysiskt närvarande vid köp av lös egendom. Lagen, som är tvingande till konsumentens förmån, stadgar viss informationsskyldighet (10 och 11 §§) samt ångerfrist på 14 dagar (13 - 20 §§). Från dessa bestämmelser finns omfattande undantag. Ett av dessa undantag gäller just transport, tex tågbiljetter över internet (7 §). Detta betyder att när avtal ingås om biljettköp över internet behöver inte SJ iaktta reglerna om ångerfristen på 14 dagar som i dessa fall inte gäller.
Mia ÖrnfeldtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”